Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman.

Styrelse
Mikael Igelström Styrelseordförande

Utbildning
Masterexamen, Linköpings universitet, Linköping och Pacific Lutheran University, Parkland, WA, U.S.

Nuvarande roll
Ägare och styrelseordförande, MWI Konsult i Stockholm AB samt Senior Advisor, Angermann Sweden AB

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Torsholmen Fastighets AB (publ), Tingsvalvet Fastighets AB (publ) och Backaheden Fastighets AB. Styrelseledamot i Mälaråsen AB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening samt MWI Konsult i Stockholm AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Tidigare tjänster inom ekonomi, finans och rådgivning för Colliers International AB, Cornerstone Real Estate Sverige, Skandrenting AB, ABB Credit Finans AB, Nordstjernan AB.

Aktieinnehav i bolaget
Inget.

Morten Haugen Styrelseledamot

Utbildning
Banking, Corporate Finance och Värdepappersrätt vid BI Norwegian Business School.

Nuvarande roll
Senior advisor för United Bankers Nordic Property Fund.

Övriga styrelseuppdrag
Representerar United Bankers Nordic Property Fund som styrelsemedlem i framför allt dess norska investeringar.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Har haft ledande roller på Dialog Finans AS och Dialog Finansrådgivning AS samt fastighetschef på Pioner Kapital AS.

Aktieinnehav i bolaget
Representerar 770 000 aktier i bolaget för UB Nordic Property Fund.

Jonas Nyman Styrelseledamot

Utbildning
Grundskola

Nuvarande roll
VD och ägare av Podium Fastigheter AB.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande i Grönskär Gruppen AB, NJN Group AB, Fabricare Invest AB. Styrelseledamot i Podium AB, Podium Fastigheter AB, Gärdsnäs Förvaltning AB samt International Aluminium Casting Sweden AB.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Har arbetat inom fastighetsbranschen och närliggande verksamheter hela sin verksamma karriär, främst för egna bolag.

Aktieinnehav i bolaget
11 000 aktier indirekt genom Gärdsnäs Fastigheter AB.

Björn Sundell Styrelseledamot

Utbildning
Civilekonom vid Uppsala universitet, Agronom vid Lantbrukshögskolan i Uppsala, M.SC in Economics vid University of Missouri-Columbia och Agr. Dr. i företagsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Övriga styrelseuppdrag
Ledamot i förvaltningsstyrelsen för Barksäters egendom, ledamot i styrelserna för Stiftelsen Prytzfond Halland, Prytzfond Göteborgs- och Bohusläns och Prytzfond Örebro samt ordförande i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens ekonominämnd.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Tidigare tjänster i styrelser, nämnder, kommittéer, utredningar och expertgrupper för bland annat Jordbrukstekniska föreningen, Länsförsäkringar, Nordea, Agria, Svenska Lantbrukares Olycksfallsförsäkringsfond, Stiftelsen för Kunskap och Kompetens och Kungliga Skogs- och lantbruksakademien.

Aktieinnehav i bolaget
Inget.

Revisor

Fredric Hävrén Revisor

Ernst & Young AB med auktoriserad revisor Fredric Hävrén som huvudansvarig revisor.