Om oss

Aquaticus innehar en fastighet genom äganderätt. Fastigheten har beteckningen Sundbyberg Fröfjärden 3 är belägen i Sundbyberg, strax utanför Stockholm. Fastigheten hyrs ut till fullo till en hyresgäst, Xylem. Byggnaden uppfördes 2003 och byggdes av Skanska. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 17 296 m2.

Organisation

Koncernen förvaltas av Arctic Business Management. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.
Fastigheten förvaltas av Newsec.

Bolaget och koncernstrukturen

Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som bildades 2020. Fastigheten ägs indirekt genom dotterföretaget Aquaticus Fröfjärden 3 AB, ett bolag som ägs till 100% av Aquaticus Real Estate Holding AB som är ett helägt dotterföretag till Aquaticus Real Estate AB (publ).