Bolagsstämmor

Årsstämma 21 april 2023

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate, kallades till årsstämma fredagen den 21 april 2023 klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38 våning 7, 111 56 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär