Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 23 mars 2024

Namn Kapital % Röster %
UB Asset Management Oy 25,00 25,00
Avanza Pension 9,48 9,48
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 8,18 8,18
Futur Pension 5,52 5,52
Stiftelsen Natur & Kultur 4,87 4,87
Ingvar Vigstrand 3,60 3,60
Stena 3,25 3,25
M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag 2,34 2,34
Nordnet Pensionsförsäkring 2,08 2,08  
Kenneth Paterson 1,95 1,95

Källa: Spotlight Stock Market