Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 oktober 2021

Namn Kapital % Röster %
UB Asset Management Oy 25,00 25,00
Ursus Real Estate Management 19,64 19,64
Futur Pension 6,53 6,53
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 6,49 6,49
Avanza Pension 6,39 6,39
Ingvar Vigstrand 3,25 3,25
Stena 3,25 3,25
Nordnet Pensionsförsäkring 2,82 2,82
Peak Asset Management 1,30 1,30
DigiLed Fastighets AB 0,97 0,97

Källa: Spotlight Stock Market