Tidigare bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 23 september 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) med organisationsnummer 559280–0782 höll extra bolagsstämma den 23 september. Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset hölls bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning