Tidigare bolagsstämmor

Årsstämma 21 april 2023

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate, kallades till årsstämma fredagen den 21 april 2023 klockan 13:00 i Arctic Securities lokaler på Regeringsgatan 38 våning 7, 111 56 Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsstämma 22 april 2022

Aktieägarna i Aquaticus Real Estate AB (publ), org. nr 559280–0782, kallades till årsstämma fredagen den 22 april 2022. Styrelsen beslutade att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart via poströstning.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning

Extra bolagsstämma den 23 september 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) med organisationsnummer 559280–0782 höll extra bolagsstämma den 23 september. Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset hölls bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Kommuniké från extra bolagsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för förhandsröstning