Bolagsstyrning

Koncernen förvaltas av Arctic Business Management AS Filial Sverige. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer dess instruktioner.

Koncernen har inget kontrakt direkt med VD.