Ledning

VD i bolaget är anställd av Arctic Business Management och verkar inom bolaget genom management-avtal med Arctic Business Management.

Stefan Colldahl VD

Stefan Colldahl är utbildad civilekonom Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på redovisning och finansiell styrning och har mer än 15 års erfarenhet med styrning, ledning och förvaltning av fastighetsbolag. Stefan har en bakgrund från bland annat Midgard Partners, Pareto Securities, Somerston Capital och JP Morgan.