Ledning

VD i bolaget är anställd av Arctic Business Management och verkar inom bolaget genom management-avtal med Arctic Business Management.

Christofer Östman VD

Anställd som Business Manager på Arctic Business Management. Utbildad inom företagsekonomi hos Linnéuniversitetet.