Kalendarium

november 19 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
februari 18 2022
Bokslutskommuniké 2021
Årsredovisning 2021
maj 20 2022
Kvartalsrapport Q1 2022
augusti 19 2022
Halvårsrapport Q2 2022