Aktien

Aquaticus aktie handlas på Spotlight Stock Market från och med den 9 juli 2021. Det totala registrerade aktiekapitalet uppgår till 3 080 000 kronor fördelat på 3 080 000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Spotlight Stock Market

Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Handelsinformation stamaktie

Första handelsdag: 2 augusti 2021
Kortnamn för stamaktier på spotlight Stock Market: AQUAT
ISIN Stamaktier: SE0015244132
Likviditetsgarant: Sedermera Fondkommission