Fastigheten

Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett fastighetsbolag som från och med 1 juli 2021 indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Fröfjärden 3, vilken huvudsakligen är en kontorsfastighet där hyresgästen bedriver forskning och utveckling. Fastigheten är fullt uthyrd och är belägen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm.

Om fastigheten

Fastigheten är en modern forskning och utvecklings- samt kontorsfastighet, som byggdes år 2003 av Skanska. Fastigheten består av en låghus- och en höghusdel varierande från en till sex våningar ovan mark. Total area uppgår till 17,296 m2 och det finns 163 parkeringsplatser i garage. Fastigheten är certifierad enligt ”Miljöbyggnad Silver” av Sweden Green Building Council och har bland annat solceller som tillhandahåller hyresgästen med grön elektricitet. Fastigheten har en generös takhöjd med en modern planlösning.

Läget

Fastigheten är belägen i den expansiva kommunen Sundbyberg i Stockholm, i nära anslutning till E4 och E18 samt med mycket goda kommunikationer med tunnelbana och buss. Sundbyberg har det senaste decenniet Sveriges snabbast växande kommun och har under 2021 cirka 52 800 invånare med en tyngdpunkt på invänare inom åldersspannet 30-44 år.

Hyresgästen

Fastigheten förhyrs av Xylem Incs svenska dotterbolag Xylem Water Solutions Global Services AB. Hyresgästen har bedrivit verksamhet i Fastigheten sedan år 2004. Xylem Inc är en ledande global aktör inom vattenteknologi, och är en del av S&P 500-indexet. Xylem har ett stort miljöfokus och bedriver omfattande forsknings och utveckling, där Fastigheten spelar en central roll i företagets globala verksamhet. Xylem Incs kunder består till stor del av länder/stater samt multinationella företag med robusta finansiella profiler, vilket skapar en stabil grund för långsiktigt starka kassaflöden.