Aquaticus Real Estate AB (publ) är ett fastighetsbolag som från och med 1 juli 2021 indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Fröfjärden 3, vilken huvudsakligen är en kontorsfastighet där hyresgästen bedriver forskning och utveckling. Fastigheten är fullt uthyrd och är belägen i den snabbväxande kommunen Sundbyberg i Stockholm.

Nyheter

Vår fastighet

Fastigheten är en modern forskning och utvecklings- samt kontorsfastighet, som byggdes år 2003 av Skanska. Fastigheten består av en låghus- och en höghusdel varierande från en till sex våningar ovan mark.

Läs mer >

Investor relations

Aquaticus Real Estate aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 2 juli 2021.

Läs mer >