Nyheter

Sista dag för handel med BTA i Aquaticus Real Estate AB (publ) är den 23 juli 2021

Konverteringen av BTA till stamaktier beräknas påbörjas 26 juli 2021. Stamaktierna beräknas finnas på respektive värdepapperskonto senast 30 juli 2021.

Handelsinformation BTA:
Sista dag för handel med BTA: 23 juli 2021
Konvertering: 26 - 30 juli 2021

Spotlight Stock Market kommer besluta om handelsstopp i Aquaticus BTA från och med efter handelns stängning den 23 juli 2021. Handeln i Aquaticus BTA kommer inte att återupptas.

Första dag för handel i Aquaticus Real Estate AB (publ) stamaktie planeras till den 2 augusti 2021. Ytterligare information om detta kommer meddelas senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected]