Nyheter

Aquaticus Real Estate AB (publ) publicerar årsredovisning 2021

Aquaticus Real Estate AB (publ) Årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.aquaticus.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christofer Östman, VD
Aquaticus Real Estate AB (publ)
+46 72 584 45 12
[email protected]